Kdo jsme

Již několik let se na faře v Hosíně scházíme. Jsme skupina lidí, kteří zjistili, že je jim spolu dobře, že společná práce, zábava, pomoc, služba nás naplňuje.

V roce 2013 jsme měli skvělou příležitost uskutečnit velkou společnou akci - Slavnost svěcení zvonů. Půl roku jsme společně pracovali, plánovali, připravovali akci, která pro naši malou obec byla nezapomenutelným zážitkem. Pro nás však hlavně znamenala navázání krásných vztahů a velké vzájemné obohacení. Touto slavností to však neskončilo, naopak nás to nastartovalo k dalším plánům. Chceme být spolu a dále rozvíjet vzájemné vztahy. Chceme dělat radost nejen sami sobě, ale hlavně lidem kolem nás. Zjistili jsme, že když pro druhé připravíme hezkou akci skrze naši službu, že nás to obohatí.

Proto jsme se rozhodli spojit se "oficiálně" a založili jsme spolek SÝPKA. Oficiálně vznikl v dubnu roku 2014. Název Sýpka je podle farní sýpky, kde se scházíme a kde je nám dobře, zároveň cítíme, že je to symbolický název, který vyjadřuje smysl našeho snažení. Na těchto stránkách bychom rádi informovali o našem snažení, všech akcích, které připravujeme, ale i dalším dění v obci, kterou máme rádi a kde bychom chtěli spokojeně a aktivně žít.